HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Středa 2.9. 2015 v 19.30
děkanský kostel v Písku
Varhanní koncert

Program v jednání

Maria Penzara – varhany
Nina Kobler - soprán

Designed by Monello, programmed by Inspiration © 2006-2008