HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pondělí 7.9. 2015 v 19.30 hod.
Jihočeské muzeum
Komorní koncert

J. S. Bach
Sonáta C dur pro flétnu a continuo, BWV 1033

M. Grandjany
Adagio pro harfu

E. A. Walter-Küne
Fantazie na téma z opery Evžen Oněgin pro harfu

J. Novák
Preludium a fuga In Do pro flétnu

F. Borne
Fantazie Carmen pro flétnu a harfu

Petr Pomkla - flétna
Ivana Dohnalová – harfa

Designed by Monello, programmed by Inspiration © 2006-2008