HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Středa 13. 9. 2017 v 19.30 hod.
Kostel Panny Marie Královny Andělů (Nové Hodějovice)
Varhanní koncert

A. Dvořák - Preludium a moll, A. Dvořák - Fuga g moll
Johann Pachelbel - Preludium a fuga d moll
J. S. Bach - Koncert g-moll pro trubku a varhany
Vítěslav Novák - Preludium na valaąkou píseň, Wolfgang Hein - Koncert in C
F. M. Bartholdy - Sonata D dur aj.

Ludmila Dvořáková - varhany
Petr Dostál-Berg - sofar, tromba soprana

Designed by Monello, programmed by Inspiration © 2006-2008