HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Čtvrtek 3. 9. 2020 v 19.00 hod.
Kostel sv. Jakuba Staršího v Boršově nad Vltavou
Varhanní koncert

Magdalena Kulhanová – soprán

Petr Dostál-Berg – šofar, tromba soprana

Ludmila Dvořáková – varhany

-

Svolávací kantace Viléma z Rožmberka "Podej mi ruku svou"

A. Dvořák - Preludium a moll

A. Dvořák - Fuga g mol

A. Dvořák - výběr z Biblických písní

Žalm "Zvedám oči k horám" pro trubku, varhany a zpěv

F. M. Bartholdy - Adagio z VI. Sonáty d moll

F. M. Bartholdy - Aleluja C dur

a další.

---


Změna programu, termínu a umělců vyhrazena.

Designed by Monello, programmed by Inspiration © 2006-2008