HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ponděli 17. 9. 2018 v 19.30
Jihočeské muzeum
Komorní koncert

G. F. Handel - Koncert pro harfu B dur
L. Koželuh - Arietty, B. Britten - Svita
E. A. Walter-Kune - Fantasie z op. Evžen Oněgin

Magdalena Kulhanová - soprán
Ivana Dohnalová - harfa

Designed by Monello, programmed by Inspiration © 2006-2008